Jdi na obsah Jdi na menu
 


České Budějovice

Obrazek


metropole jižních Čech

stručně o historii města a jeho památkách

České Budějovice jsou hospodářským, kulturním a správním centrem jižních Čech již od svého založení v roce 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II.

ObrazekMísto jejich založení na soutoku řek Malše a Vltavy bylo vybráno ze strategických důvodů proti rozpínavosti pánů z Růže rodu Vítkovců. Historie města je bohatá a charakteristická tím, že po celá staletí zachovávaly svou věrnost panovníkovi. Dodnes zůstal zachován oválný půdoris historického jádra mšsta s centrálně umístěným rozlehlým náměstím a pravoúhlou síť přilehlých ulic, jak jej navrhl autor architektonického řešení města zvíkovský purkrabí, rytíř Hirzo ( + 1275, pohřben ve Zlaté Koruně. ) Toto řešení je důkazem toho, že město nevznikalo postupně, ale bylo založeno a předem vyměřeno na "zelené louce" podle předem přesně vypracovaného plánu. Současně s půdorysem města a jeho opevnění hradbami bylo zaměřeno i místo pro budoucí kláštěr, klášterní kostel a farní kostel se hřbitove. Vzhledem ke své historické a umělecké hodnotě bylo jádro města prohlášeno v r. 1980 památkovou rezervací. Do dnešní doby si České Budějovice zachovaly řadu cenných architektonických památek s gotickými, renezančními a barokními prvky. Z nejznámějších, které tvoří hlavní zájem návštěvníků historické části města, možno jmenovat následující:  

  • Náměstí Přemysla Otakara II. Se Samsonovou kašnou
  • Barokní českobudějovickou radnici ( 1727 – 30 )
  • Kostel sv. Mikuláše ( zal. Ve 13. stol. )
  • Černou věž ( 1549 – 78 )
  • Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie a starou Solnicí ( 1531 )
  • Pozůstatky původního městského opevnění s hradební Rabštejnskou věží, dále pak věží Železná panna a dalšími baštami ve zbytcích hradeb (Biskupská zahrada).


Za zmínku stojí i další památky s bohatou historií a obklopené řadou pověstí a legend třeba i proslulé Masné krámy z 15. století, sloužící dnes jako vyhledávaná pivnice. S historií města jsou dále úzce spjaty

  • Rekonstruovaný Dlouhý most
  • Pověstné budějovické tramvaje
  • Koněspřežná stanice, spojující v minulém století České Budějovice s rakouským Lincem 


V současné době mají České Budějovice asi 100.000 obyvatel. Je zde řada významných průmyslových podniků ( pivovary Samson - zal. r. 1795 a Budvar 1894, smaltovna Sfinx - Belis, výroba tužek a kancelářských potřeb Koh-i-noor, Grafo, Gamex, výroba jehel, karburátorů, slévárna ocelových odlitků atd. ). Město je sídlem řady regionálních správních úřadů a centrem obchodu, kultury a sportu v Jižních Čechách ( liga fotbalu, ledního hokeje, volejbalu atd. ). Vzhledem k okolí s krásnou přírodou a četnými památkami rozvíjí se čile turistický ruch. České Budějovice jsou sídlem Akademie věd, Jihočeské univerzity a některých odborných středních škol.


Obrazek

1/6